Velkommen til
Kolbjørn Olsen AS

Kolbjørn Olsen AS ble grunnlagt av Kolbjørn Olsen i 1949. Autorisasjon som elektroinstallatør ble gitt samme år. Bedriften er familieeid og drives nå av tredje generasjon. Vi er lokalisert i MålselvSenteret som ligger sentralt på Andslimoen i Målselv.

Våre autorisasjoner og godkjenninger er bevis på trygge og godkjente leveranser. Kolbjørn Olsen AS har blant annet godkjenning som:
1) Autorisasjon som elektroinstallatør gruppe L
2) FG godkjennelse som brannalarmfirma
3) Autorisasjon som Teleinstallatør TIA

Recommendations