Internkontroll elektro

Har du kontroll over internkontrollen?

Forskrift om internkontroll var en forskrift som ga bestemmelser om systematisk oppfølging av kravene fastsatt i arbeidsmiljøloven. Den ble vedtatt ved kgl.res. den 22. mars 1991, og opphevet den 1. januar 1997. Forskriften ble da erstattet med forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

Med Elfag på laget får bedriften din all nødvendig hjelp og ekspertise til oppgradering og systematisk vedlikehold av det elektriske anlegget. Kvalifiserte (sertifiserte) elektrofagfolk bistår med effektive og kvalitetssikrede løsninger. Når det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand, utarbeider vi en vedlikeholdsplan. Den beskriver de arbeidsoppgavene som bedriftens egne ansatte kan utføre, hvilke oppgaver vaktmester/ vedlikeholdspersonell har ansvar for, og hva slags ettersyn og kontroll Elfag skal utføre. Vi tilbyr fast serviceavtale som kan innebære alt fra enklere kontroller til en samarbeidsavtale som omfatter alt innen drift og vedlikehold.

Kontakt
© Kolbjørn Olsen AS
Utvilket av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram