El-sikkerhet

Hva kan du kan gjøre selv for å sikre deg mot ulykker og skader av elektrisk årsak?

 • Ikke bruk løse lamper og frittstående varmeovner på barnerom eller i rom hvor husdyr går løse
 • Pass på at barn ikke tar med elektriske apparater under dyne/tepper o.l.
 • Ikke bruk elektriske ovner til å tørke tøy på.
 • Monter flere stikkontakter istenfor å bruke skjøteldningeer og «løse dobbeltkontakter».
 • Bruk kun autoriserte fagfolk til å utføre elektriske installasjonener i boligen din.
 • Overhold avstander fra lamper til brennbart matriale
 • Benytt aldri sterkere pærer enn hva som er angitt.
 • Trekk ut støpsler på løse, termostatstyrte apparater når de ikke er i bruk.
 • Sjekk jevnlig sikringer, koplingsbokser, brytere, stikkontakter, støpsler o.l.
 • Se etter brunsvidde merker og kjenn om noe er unormalt varmt. Oppdages dette må autoriserte fagfolk kontaktes.
 • Har du gammelt elektrisk utstyr, lever dette ved gjennvinningsstasjon

For mer informasjon om el-sikkerhet, gå til DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sin nettside her.

Kontakt
© Kolbjørn Olsen AS
Utvilket av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram