Moderne sikringsskap

Sikringsskapet er hjertet i el-anlegget i boligen. Derfor er det ekstra viktig at det er i orden.
Sikringenes funksjon er å hindre overbelastning på boligens elektriske anlegg. Å ta en skikkelig sjekk av sikringsskapet en gang i mellom er derfor en god investering. Defekte eller gamle sikringer kan i verste fall føre til brann.

Sjekk at sikringsskapet er riktig dimensjonert

Mange gamle sikringsskap er underdimensjonerte. Moderne familier bruker langt mer strøm og belaster det elektriske anlegget mer enn sikringsskapet er beregnet for.

Sikringsskapet rommer mer enn bare sikringer

I moderne sikringsskap finner man i tillegg til hovedsikringer og sikringer for hver enkelt kurs, ofte også jordfeilbryter og overspenningsvern. Strømmåleren fra e-verket er også som regel montert i sikringsskapet.

Påbudt med overspenningsvern i alle nye installasjoner

Overspenningsvernet skal beskytte apparater og utstyr koblet til det elektriske anlegget mot skader ved blant annet lynnedslag. Fra første juli 2011 ble overspenningsvern påbudt i alle nye installasjoner. Det anbefales å ettermontere overspenningsvern også i eldre anlegg.

Alt arbeid som skal gjøres i sikringsskapet skal gjøres av godkjent elektriker.

Kontakt
© Kolbjørn Olsen AS
Utvilket av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram