Dette er Boligmappa

Boligmappa er boligens servicehefte – en digital historikk over teknisk arbeid utført på eiendommen. Her samles automatisk informasjon fra håndverkere, eiendomsregisteret og nåværende og tidligere eiere.

- Boligmappa er en gratis tjeneste som hjelper deg å holde orden i boligpapirene. Nå har over 750.000 nordmenn logget inn på boligmappa.no og sjekket sin bolig, sier Eirik Vigeland, kommunikasjonssjef i Boligmappa.

Spør oss:

Din Elfag-elektriker kan overføre all dokumentasjon de har om elektrisk arbeid i boligen din til boligmappa.no, slik at du som kunde kan finne alle dokumenter registrert på din eiendom. For mer informasjon, kontakt din nærmeste Elfag-elektriker.

Følger eiendommen – og går av seg selv

Boligmappa er koblet til eiendomsregisteret. Når en eiendom selges, vil ny eier automatisk overta eiendommens boligmappe. Dokumentasjon lastet opp av håndverkere og tidligere eiere blir derfor gjort tilgjengelig for ny eier. På den måten blir verdifull historikk tatt vare på.

Trygg og gratis å bruke

Boligmappa er en gratis tjeneste for alle som eier egen bolig. Men Boligmappa gjelder ikke bare huset ditt. Alle eiendommer som har et gårds- og bruksnummer har en boligmappe. Derfor er både hytta og leiligheten din tilgjengelig på boligmappa.no.

Boligmappa bruker BankID som innlogging. Det betyr at Boligmappa kan være sikker på at du er du, og at du slipper å huske brukernavn og passord.

Ny boliglov gjør dokumentasjon til verdipapirer

Avhendingsloven er loven som omhandler kjøp og salg av brukte boliger. En rekke endringer trådte i kraft 1. januar 2022.

– Selger må i større grad dokumentere eiendommen som selges, og kjøper må i større grad sette seg inn i dokumentasjonen. Dokumentasjon på hva som er utført og hvem som har utført det, blir viktigere enn før, sier Vigeland.

«Dokumentasjonen kan være verdt flere hundre tusen kroner.»

– Den nye loven gjør at boligsakkyndig i verste fall må sette laveste tilstandsgrad på et nyoppusset bad om dokumentasjon mangler. Det tilsvarer verdi lik null, og du kan fort tape flere hundre tusen kroner. På den andre siden ser vi også at boligkjøpere er villige til å betale mer for godt dokumenterte boliger. Da kan du tjene flere hundre tusen ved salg, sier Vigeland.

Boligmappa har gjennomført en undersøkelse i samarbeid med YouGov som viser at nordmenn er villige til å betale opp til ti prosent mer for en bolig der elektriker- og rørleggerarbeid er godt dokumentert. Det tilsvarer omtrent 500.000 kroner for en norsk gjennomsnittsbolig.

ANBEFALER ORDEN: Eirik Vigeland i Boligmappa.

Boligmappa finner dokumentasjonen du mangler

Har du hatt en håndverker på besøk, men ikke fått dokumentasjon på arbeidet? Logg deg inn på boligmappa.no og klikk på «Jeg mangler dokumentasjon»-knappen. Da prøver Boligmappa å få tak i dokumentasjonen du mangler – helt gratis.

Alle eiendommer har en boligmappe. Sjekk mappa di helt gratis – på boligmappa.no

Dette lurer mange på: Hva er en samsvarserklæring?

DIGITALT ARKIV FOR DIN BOLIG: Boligmappa.

Om avhendingsloven:

Avhendingsloven regulerer kjøp og salg av bolig. I mai 2019 vedtok Stortinget omfattende endringer, der de viktigste er:

  • Det blir ikke lenger lov å selge en bolig «som den er», eller «as is».
  • Minsteterskelen for å kalle noe en mangel blir kraftig redusert, fra dagens 5 % av kjøpesum, til kun 10.000 kroner.

Kort fortalt blir det i fremtiden slik at boligselger må dokumentere boligen bedre – og boligkjøper kan ikke klage på noe som er opplyst i salgspapirene. Dokumentasjon på bygg og bolig blir viktigere enn noen gang.

Boligmappa består også av et personlig område hvor du kan laste opp bilder og annet som ikke er direkte relatert til boligen. Mens boligmappa følger eiendommen, vil det personlige området følge deg som person.

Din Elfag-elektriker kan overføre all dokumentasjon de har om elektrisk arbeid i boligen din til boligmappa.no. På den måten kan du som kunde finne alle dokumenter registrert på din eiendom.

Boligmappa er eid av NHO-landsforeningen Nelfo (foreningen for EL-og IT-bedriftene i Norge), Rørentreprenørene Norge (Landsforeningen for rørleggerne), EFO (Elektroforeningen) og Ambita AS, som eies av Nærings- og fiskeridepartementet.

For deg som ennå ikke har vært innom: Sjekk din boligmappe her. 

© Kolbjørn Olsen AS
Utvilket av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram